Welke methodes gebruiken we tijdens het traject om jouw ondernemende skills te ontwikkelen en jouw talenten in de kijker te zetten?

Ondernemersvaardigheden worden vandaag erkend als essentieel voor toekomstige professionals. Jongeren moeten worden voorbereid op ondernemen, als zelfstandige of werknemer. Tegelijkertijd zien we dat scholen diverser worden, net zoals de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen. Er is echter een gemis aan methodes om te werken rond ondernemerschap én jongeren én diversiteit #SheDIDIT probeerde hierop een antwoord te bieden door verschillende methodes in te ontwikkelen.

HET ONDERZOEK | Hoe zien meisjes divers vrouwelijk ondernemerschap in Vlaanderen?

#SheDIDIT draait rond de zichtbaarheid van ondernemende vrouwen met migratieroots. Maar ervaren deze dames ook hindernissen bij het waarmaken van hun ambitie, en door welke drivers worden ze overtuigd om het net wél te doen? We onderzochten het bij jonge meisjes mét en zonder migratieachtergrond, die nog de keuzes in hun leven moeten maken. We organiseerden onder leiding van Karijn Bonne, onderzoeker bij de Arteveldehogeschool, focusgroepen bij meisjes van gemiddeld 17 jaar, in zowel het reguliere onderwijs als in OKAN-klassen (onthaalklassen anderstalige nieuwkomers, kinderen van zeer recent geïmmigreerde ouders). De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek geven exploratieve inzichten.

DE TOOL | De Design Your Business tool

De resultaten uit het onderzoek vormden de basis voor de tool, hoe kunnen we ambitieuze meisjes stimuleren om trajectgewijs een idee, project of onderneming op te starten. de Design Your Business tool bestaat uit 5 modules die toegespits zijn op belangrijke onderwerpen binnen het ondernemerschap: marktanalyse, verkoop- en distributiestrategie, marketing, klanten en toekomst. Elk antwoord wordt voorzien door textuele of visuele feedback van #SheDIDIT rolmodellen. Dit zorgt ervoor dat jongeren doorheen de tool concrete, realistische cases en verhalen horen om zelf aan de slag te gaan. Het is gefocust op praktijkervaring en minder op theoretische concepten.

HET BOEK | #(S)heDIDIT: over ondernemerschap, jongeren en diversiteit

Aansluitend bij de tool hebben we een boek uitgebracht dat de mix maakt tussen ondernemerschap, jongeren en diversiteit. Een mix die nog nooit eerder werd gemaakt, maar wel belangrijker wordt in de steeds groeiende, diverse samenleving. Het boekt is voor iedereen die met jongeren – zowel jongens als meisjes- aan diversiteit en ondernemerschap wil werken, zowel binnen een pedagogisch schoolproject als daarbuiten. Het biedt tips en oefeningen, talloze verhalen en getuigenissen van diverse ondernemers en een uitgebreid stappenplan om met de tool aan de slag te gaan. Het boek wordt tijdens het traject ook gebruikt!

DE MENTOREN | Talentpool met inspirerende rolmodellen

#SheDIDIT wil niet enkel ondernemerschap stimuleren en zij ondersteunen die hun idee of project willen realiseren, maar we brengen ook al het talent samen in onze Talentpool. Een unieke database waar vrouwelijke ondernemers hun dromen, passies én expertises met trots delen. Een waaier diversiteit: ondernemers, gepassioneerde vrouwen, young professionals en opkomend talent. Het vergemakkelijkt de zoektocht naar inspirerende rolmodellen, sterke verhalen én netwerk gemakkelijker. Net deze rolmodellen worden ook ingezet om jouw idee, project of onderneming tot leven te brengen. Door het uitwisselen van ervaringen, verhalen, obstakles en successen leren we van elkaar! 

Meer over #SheDIDIT?

Voor de ambitieuze meisjes en ondernemende vrouwen met diverse culturele roots.

Website: https://www.shedidit.be/
Facebook: https://www.facebook.com/SheDIDIT.be/
Instagram: https://www.instagram.com/shedidit.be/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shedidit/