In 4 weeks, you’ll feel it.

In 8 weeks, you’ll see it.

In 10 weeks, you’ll hear it.

 

In slechts 10 weken werk je gratis een ondernemingsidee uit.
En leer je andere diverse ambitieuze meisjes kennen.

de planning per sessie 

Ga jij de uitdaging aan om in slechts 10 weken een ondernemingsidee leven in te blazen?

Elke zaterdag, van 13h tot 16h bij Scum Studio’s in Borgerhout. 

2 oktober

Ontmoeting meisjes + Ontdek je talenten en passies

9 oktober

Conceptontwikkeling  “WHY” + concurrentie

16 oktober

Business Model Canvas + SWOT-analyse

23 oktober

Ontmoet de (Youth)preneur

30 oktober

Klanten, klanten en klanten

6 november

Branding & marketing

13 november 

Statuten, geld & inkomsten

20 november

Pitch & laatste voorbeidingen

27 november

Tijd om te pitchen!

Na pitch

Matching met mentor + terugkommoment

Wat zal je leren?

2 oktober

Ontmoeting meisjes + talenten x passies

Het begin van een nieuw avontuur! Je ontmoet de andere meisjes, en brengt jouw talenten en passies meteen in kaart. De eerste zaadjes voor je ondernemingsidee worden gepland. Ook nemen we je mee doorheen de wereld van inspirerende ondernemers en hun verhalen.

9 oktober

Conceptontwikkeling “WHY”+ concurrentieanalyse

Tijd om je ondernemingsidee te voorzien van een sterke bodem. Je gaat op zoek naar je eigen ‘WHY’, het waarom van jouw product of dienst nodig is en hoe je deze linkt met je eigen leven(sverhaal). Wanneer je Simon Sinek’s Golden Circle zonder problemen kan invullen, dan weet je meteen wat jou onderscheid van concurrenten. Want ook die moet je goed kennen. 

16 oktober

Business Model Canvas + SWOT-analyse

Zodra de grote lijnen van je ondernemingsidee gekend zijn, ga je aan de slag met het BMC. Je brengt je idee in kaart adhv 9 bouwstenen, daarin beschrijf je o.a. je toegevoegde waarde, wie je klanten zijn, hoe je je relaties wil onderhouden, de leveranciers, kosten en opbrengsten. Aansluitend krijg je kritisch naar je eigen zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen. Elk idee moet een sterke basis kennen.

23 oktober

Ontmoet de (Youth)preneur

Tijd om een onderneemster te ontmoeten! We laten een inspirerende vrouw langskomen waar jij je brandende vragen aan kan stellen, als ook feedback kan krijgen over je idee. (Ps. ook een goed moment om je netwerkskills te oefenen). 

30 oktober

Klanten, klanten en klanten

Een onderneming kan enkel succesvol zijn als je de juiste klanten aantrekt. Niet iedereen is of moet jouw klant zijn. Daarom focussen we ons op wie deze mensen zijn, stippel je een customer journey uit en bedenk je waarom iemand naar jou moet komen.

6 november

Branding & marketing 

Je product of dienst is klaar, en je verhaal zit sterk in elkaar. Maar hoe ga je deze naar je klanten communiceren? Welke kanalen gebruik je, hoe maak je content en vooral welke boodschap moet je verspreiden. Dit en meer krijg. je tijdens deze sessie voorgeschoteld. Je ondernemingsidee wordt in beelden, kleuren,… gegoten.

13 november

Statuten, geld & inkomsten 

Je onderneming moet ook geld binnenhalen, maar onder welke type/statuut ga je dit doen. Een vzw, eenmanszaak, of toch voor een venootschap gaan. Je krijgt een overzicht van de statuten en wordt meegenomen in de wereld van belastingen, btw en andere verplichtingen. Ook laten we jou nadenken over je geldstroom, hoe wil jij inkomsten genereren? En aan welke kosten moet je denken en rekening houden. Je leert je ondernemingsidee financieel gezond maken. 

20 november

Pitchen & laatste voorbereidingen 

De laatste loodsjes wegen het zwaarst, maar het zien van het resultaat maakt het allemaal waard. We begeleiden jou in het voorbereiden van je inhoudelijke pitch, en helpen je met de laatste to do’s.

27 november

Tijd om te pitchen! 

Na het harde werk, de intensieve sessies en het plezier is het moment aangebroken waar jij jouw ondernemingsidee voorstelt aan een set van juryleden. Elke jury is een ondernemer en geeft jou naast feedback, ook handige tips & tricks om verder jouw idee uit te werken.

Onze partner

Contact

Hey, Scum!

Scum Studios vzw richt zich op jongeren met de leeftijd van 6 t/m 26 jaar oud ook jongeren die in een kwetsbare positie verkeren.

Het merendeel van de groep jongeren die wij bereiken behoort tot een groep die gekenmerkt wordt als een diverse groep met obstakels die breed en domeinoverstijgend zijn. We werken samen met ouders en partners om jongeren te inspireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Met als doel dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen – ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid – talenten en ambities heeft.

Het uitgangspunt van Scum Studios is dat alle jongeren talenten en mogelijkheden hebben. Het versterken van talenten is voor Scum Studios een cruciaal onderdeel in de werking. Belangrijk is dat kinderen en jongeren gedurende verschillende trajecten en open momenten, door middel van audiovisuele, muzisch en agogische activiteiten, werken aan hun talenten en in het proces succeservaringen opdoen. Deze benadering zorgt ervoor dat jongeren kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en daardoor in hun eigen kunnen geloven. De begeleiding is gericht op de mogelijkheden van jongeren in plaats van belemmeringen, waarbij de begeleider een positieve insteek heeft en achterhaalt wat de motivatie of interesses van jongeren zijn. Er is naast zorg ook aandacht voor talentontwikkeling zodat jongeren vaardigheden ontwikkelen en talenten ontdekken.

Scum Studios vzw beschouwt streetwise als een specifieke kwaliteit die nodig is om met de doelgroep te werken. Professionals die streetwise zijn, zijn in staat om aan te sluiten bij jongeren die veelvuldig op straat te vinden zijn en zich identificeren met de straatcultuur. Hierbij wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van jongeren, maar wordt hen ook geleerd om te schakelen tussen de burgercultuur en de straatcultuur. Deze professionals kennen de dagelijkse werkelijkheid van de straat, de persoonlijke verhalen en verstaan de taal van jongeren. Met deze achtergrondkennis weet de professional relaties met jongeren op te bouwen, die tegelijkertijd oog heeft voor afstand en nabijheid. De jongeren worden empowered door de professionals en er wordt gefocust op vrijheid, verzelfstandiging en grotere zelfbeschikking.

wat wij belangrijk vinden

De uitdaging

Intensiteit, inzet en actie in ruil voor een hoog leerrendement, want je bent 9 weken  bezig met je talentontwikkeling, en ondernemingsidee en toekomst. 

Top begeleiding

Je zal begeleid en ondersteund worden door professionele coaches / ondernemers die het onderste uit de kan zullen halen wat jouw talenten betreft. 

Omringd met inspiratie

Je zal nieuwe meisjes leren kennen, en je bouwt je netwerk op of gaat nieuwe vriendschappen aan.  Ook zal jij een enorme bron van inspiratie zijn voor anderen.

Juryleden

Je krijgt de kans om je idee te pitchen voor een jury van ondernemers die kritisch luisteren je verder zullen stimuleren en helpen bij het realiseren van je droom.

Certificaat als erkenning

Na het succesvol doorlopen van he traject krijg je een ComPas certificaat. Een overzicht van de verworven vaardigheden uitgereikt door stad Antwerpen en VDAB.

In 4 weeks, you’ll feel it.

In 8 weeks, you’ll see it.

In 10 weeks, you’ll hear it.

 

In slechts 10 weken werk je gratis een ondernemingsidee uit. En leer je andere diverse ambitieuze meisjes kennen.